Du An Izumi City Nam Long

 #lequangthanh【CẬP NHẬT】thông tin mới nhất về dự án Izumi City Đồng Nai. Kèm theo phân tích #ĐIỂM MANH #ĐIỂM YẾU #TIỀM NĂNG đầu tư Izumi Nam Long từ Lê Quang Thành.

Đường Hương Lộ 2, Xã Long Hưng, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

0975442140

https://lequangthanh.net/izumi-city/


Nhận xét